HTML yazı şrifti, yazı ölçüsü və rəng seçimi

HTML yazı şrifti, yazı ölçüsü və rəng seçimi

Bu dərsimizdə HTML dili ilə mətnləri tərtib edərkən ən ço...
PHP sadə hesablama operatorları haqqında

PHP sadə hesablama operatorları haqqında

Bu dərsimiz PHP proqramaşırma dilində sadə hesablama operatorlarına həsr olunub. Sadə hesablama operatorları dedikdə ...
HTML dilinə giriş, HTML ilkin anlayışlar

HTML dilinə giriş, HTML ilkin anlayışlar

HTML Nədir? HTML, qısaca ...
PHP qarşılardırma operatorları

PHP qarşılardırma operatorları

PHP dilində qarşılaşdırma operatorları qeyd olunan dəyərlərin operator...
HTML formlar haqqında

HTML formlar haqqında

Formlar proqramlarımıza kənardan məlumat göndərilməsində istifadə olunur. Formlar <form> teqi ilə b...
HTML yazı üslubları

HTML yazı üslubları

Html dilində yazıların üslubunu təyin etmək üçün xüsusi etiketlərdən (teqlərdən) istifadə olunur. Bu...