PHP mənimsətmə operatorarı

PHP mənimsətmə operatorarı

Mənimsətmə operatorları hesablama operatorlarının daha qısa şəkildə yazılmasına imkan verir. Bu isə öz növbəsində riy...
HTML yazı üslubları

HTML yazı üslubları

Html dilində yazıların üslubunu təyin etmək üçün xüsusi etiketlərdən (teqlərdən) istifadə olunur. Bu...
PHP formlarla iş POST metodu haqqında

PHP formlarla iş POST metodu haqqında

Bu dərsimizdə proqramlarımıza kənardan POST metodu vasitəsi ilə məlumat göndərmə və göndərilən məlumat...
PHP Proqramlaşdırma dilinə giriş

PHP Proqramlaşdırma dilinə giriş

PHP veb əsaslı proqramlaşdırma dilidir. 1995-ci ildə Rasmus Lerdorf tərəfi...
PHP artırma və azaltma operatorları

PHP artırma və azaltma operatorları

PHP dilində dəyişkənləri bir vahid azaltmaq və ya artırmaq ü&cced...
HTML formlar haqqında

HTML formlar haqqında

Formlar proqramlarımıza kənardan məlumat göndərilməsində istifadə olunur. Formlar <form> teqi ilə b...