PHP artırma və azaltma operatorları

PHP artırma və azaltma operatorları

PHP dilində dəyişkənləri bir vahid azaltmaq və ya artırmaq ü&cced...
HTML dilinə giriş, HTML ilkin anlayışlar

HTML dilinə giriş, HTML ilkin anlayışlar

HTML Nədir? HTML, qısaca ...
PHP qarşılardırma operatorları

PHP qarşılardırma operatorları

PHP dilində qarşılaşdırma operatorları qeyd olunan dəyərlərin operator...
HTML mətn kodları

HTML mətn kodları

Bu dərsdə H1, H2, H3, H4, H5, H6 ilə ifadə olunan başlıq (heading) kodları, yeni paraqraf və sətir kodlarını izah edəcəm. ...
PHP məntiq operatorları

PHP məntiq operatorları

PHP dilində məntiq operatorları da "IF" yəni şərtlər yazılar...
PHP formlarla iş GET metodu haqqında

PHP formlarla iş GET metodu haqqında

Bu dərsimizdə proqramlarımıza kənardan GET metodu vasitəsi ilə məlumat göndərmə və göndərilən məlumatların ...