HTML mətn kodları

HTML mətn kodları

Bu dərsdə H1, H2, H3, H4, H5, H6 ilə ifadə olunan başlıq (heading) kodları, yeni paraqraf və sətir kodlarını izah edəcəm. ...
HTML yazı üslubları

HTML yazı üslubları

Html dilində yazıların üslubunu təyin etmək üçün xüsusi etiketlərdən (teqlərdən) istifadə olunur. Bu...
HTML align və title xüsusiyyəti

HTML align və title xüsusiyyəti

HTML kodlarına xüsusiyyət və dəyər tanıtmaqla bir çox əmə...
PHP məntiq operatorları

PHP məntiq operatorları

PHP dilində məntiq operatorları da "IF" yəni şərtlər yazılar...
PHP Proqramlaşdırma dilinə giriş

PHP Proqramlaşdırma dilinə giriş

PHP veb əsaslı proqramlaşdırma dilidir. 1995-ci ildə Rasmus Lerdorf tərəfi...
HTML formlar haqqında

HTML formlar haqqında

Formlar proqramlarımıza kənardan məlumat göndərilməsində istifadə olunur. Formlar <form> teqi ilə b...