PHP sadə hesablama operatorları haqqında

PHP sadə hesablama operatorları haqqında

Bu dərsimiz PHP proqramaşırma dilində sadə hesablama operatorlarına həsr olunub. Sadə hesablama operatorları dedikdə ...
PHP proqramlaşdırma dilində sabitlər

PHP proqramlaşdırma dilində sabitlər

Dərsdə PHP proqramlaşdırma dilində sabit anlayışı, sabitlərin yazılış ...
HTML yazı üslubları

HTML yazı üslubları

Html dilində yazıların üslubunu təyin etmək üçün xüsusi etiketlərdən (teqlərdən) istifadə olunur. Bu...
PHP məntiq operatorları

PHP məntiq operatorları

PHP dilində məntiq operatorları da "IF" yəni şərtlər yazılar...
HTML mətn kodları

HTML mətn kodları

Bu dərsdə H1, H2, H3, H4, H5, H6 ilə ifadə olunan başlıq (heading) kodları, yeni paraqraf və sətir kodlarını izah edəcəm. ...
PHP Proqramlaşdırma dilinə giriş

PHP Proqramlaşdırma dilinə giriş

PHP veb əsaslı proqramlaşdırma dilidir. 1995-ci ildə Rasmus Lerdorf tərəfi...