HTML align və title xüsusiyyəti

HTML align və title xüsusiyyəti

HTML kodlarına xüsusiyyət və dəyər tanıtmaqla bir çox əmə...
PHP proqramlaşdırma dilində sabitlər

PHP proqramlaşdırma dilində sabitlər

Dərsdə PHP proqramlaşdırma dilində sabit anlayışı, sabitlərin yazılış ...
PHP məntiq operatorları

PHP məntiq operatorları

PHP dilində məntiq operatorları da "IF" yəni şərtlər yazılar...
HTML yazı üslubları

HTML yazı üslubları

Html dilində yazıların üslubunu təyin etmək üçün xüsusi etiketlərdən (teqlərdən) istifadə olunur. Bu...
PHP qarşılardırma operatorları

PHP qarşılardırma operatorları

PHP dilində qarşılaşdırma operatorları qeyd olunan dəyərlərin operator...
HTML mətn kodları

HTML mətn kodları

Bu dərsdə H1, H2, H3, H4, H5, H6 ilə ifadə olunan başlıq (heading) kodları, yeni paraqraf və sətir kodlarını izah edəcəm. ...