HTML yazı şrifti, yazı ölçüsü və rəng seçimi

HTML yazı şrifti, yazı ölçüsü və rəng seçimi

Bu dərsimizdə HTML dili ilə mətnləri tərtib edərkən ən ço...
PHP məntiq operatorları

PHP məntiq operatorları

PHP dilində məntiq operatorları da "IF" yəni şərtlər yazılar...
PHP proqramlaşdırma dilində sabitlər

PHP proqramlaşdırma dilində sabitlər

Dərsdə PHP proqramlaşdırma dilində sabit anlayışı, sabitlərin yazılış ...
PHP formlarla iş GET metodu haqqında

PHP formlarla iş GET metodu haqqında

Bu dərsimizdə proqramlarımıza kənardan GET metodu vasitəsi ilə məlumat göndərmə və göndərilən məlumatların ...
PHP proqramlaşdırma dilində dəyişkən anlayışı

PHP proqramlaşdırma dilində dəyişkən anlayışı

Dərsdə PHP proqramlaşdırma dilində dəyişkən anlayışı, dəyişkənlərin yazılı...
PHP sadə hesablama operatorları haqqında

PHP sadə hesablama operatorları haqqında

Bu dərsimiz PHP proqramaşırma dilində sadə hesablama operatorlarına həsr olunub. Sadə hesablama operatorları dedikdə ...